Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011

H ταινία της Disney ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ: ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΝΕΡΑ και τα VILLAGE CINEMAS σας στέλνουν στην Καραϊβική!

Στείλτε V κενό ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και αποστολή στο 19000 και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι για 2 στις Μπαχάμες*! Δείτε το TV spot του διαγωνισμού εδώ.

Χρέωση €1,23/SMS (με Φ.Π.Α) Cosmoline
Τελευταία ημέρα υποβολής συμμετοχών: Κυριακή 22/05/11.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25/05.

* Το ταξίδι συμπεριλαμβάνει: • Αεροπορικά Εισιτήρια για 2 άτομα / Αθήνα-Νασάου-Αθήνα • Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο • 4 διανυκτερεύσεις στο τεσσάρων αστέρων Atlantis Resort • Επίσκεψη στο μουσείο των Πειρατών στο Νασάου • «Πειρατικό» δείπνο • «Πειρατική» κρουαζιέρα 4 ωρών με free ποτά • $100 για αγορές

Όροι διαγωνισμού «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Σε Άγνωστα Νερά»

Η εταιρεία «VILLAGE  ROADSHOW ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε» (εφεξής η Εταιρεία), διοργανώνει, προωθητική ενέργεια – κλήρωση (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια» ή «κλήρωση») σε συνεργασία με την Εταιρία FEELGOOD (εφεξής ο Δωροθέτης), με τον τίτλο «ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΙΒΙΚΗΣ: ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΝΕΡΑ». Η διαδικασία διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας-Κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί μέσω της εταιρείας - εναλλακτικού παρόχου τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών - με την επωνυμία «COSMOTELCO ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής COSMOLINE). 

Όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια- Κλήρωση

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όλοι όσοι δεν είναι υπάλληλοι, συγγενείς ή/και δε διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή άλλης μορφής εξάρτηση με/από την Εταιρεία ή/και το Δωροθέτη ή/και την COSMOLINE. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους θα ακυρωθεί άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε επάθλου/δώρου τυχόν έχουν λάβει.  

2. Οι υποψήφιοι θα δηλώνουν συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (SMS), με περιεχόμενο: α) «…… κενό ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ» στον πενταψήφιο αριθμό 19000, όπως αυτό προβάλλεται μέσω της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.villagecinemas.gr ή/και με άλλα μέσα που η τελευταία θα επιλέξει. Οι υποψήφιοι μπορούν ως άνω να δηλώνουν συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια καθ’ όλο το 24ωρο, από 05.05.2011 και ώρα 00:01 έως 22.05.2011 και ώρα 23:59:59 (εφεξής η «Διάρκεια» της Προωθητικής Ενέργειας- Κλήρωσης), με χρέωση ΕΥΡΩ 1,23/SMS (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).     

3. Έγκυρα αποστέλλουν το κατά τα ως άνω γραπτό μήνυμα Δήλωσης Συμμετοχής μόνο οι εντός Ελλάδος κύριοι κινητού τηλεφώνου (της κάρτας SIM), με δυνατότητα αποστολής και λήψης γραπτών μηνυμάτων (SMS), άλλως οι κάτοχοι ή έχοντες τη νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του κυρίου του κινητού (της κάρτας SIM), απ’ όπου αποστέλλουν το μήνυμα, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν για τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια.       

4. Όλες οι έγκυρες Δηλώσεις Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (Excel) της COSMOLINE και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό, κατά την σειρά αποστολής κάθε μηνύματος. Η κλήρωση  που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στις 25.05.2011 και ώρα 18.00 Από την ως άνω ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ του συνόλου των εγκύρως συμμετεχόντων στην Προωθητική Ενέργεια, θα  αναδειχθεί ένας  (1) τυχερός , που θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο άτομα στις Μπαχάμες προσφοράς του Δωροθέτη. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος (κάτω των 18 ετών) τότε το 2ο άτομο (συνοδός) πρέπει υποχρεωτικά να είναι ενήλικας.  Το ταξίδι συμπεριλαμβάνει:
•    Αεροπορικά Εισιτήρια / Αθήνα-Νασάου-Αθήνα
•    Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
•    4 διανυκτερεύσεις στο τεσσάρων αστέρων Atlantis Resort
•    Επίσκεψη στο μουσείο των Πειρατών στο Νασάου
•    «Πειρατικό» δείπνο
•    «Πειρατική» κρουαζιέρα 4 ωρών με free ποτά
•    100 $ για αγορές      
Το ονοματεπώνυμο του Τυχερού θα ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.villagecinemas.gr). Πέραν του ως άνω  Τυχερού, θα κληρωθεί και ένας (1) επιλαχόν, για την περίπτωση που ο Τυχερός δεν παραλάβει το Δώρο του ή ακυρωθεί ως τέτοιος, βάσει των παρόντων Όρων Συμμετοχής.   

5. Εκπρόσωποι της Εταιρείας ή/και του Δωροθέτη θα επικοινωνήσουν με τον Τυχερό , τηλεφωνικά, καλώντας τον στον αριθμό απ’ όπου έστειλε το SMS (Αριθμός Επικοινωνίας), προκειμένου να τον ενημερώσουν ότι κληρώθηκε και να του γνωστοποιήσουν την περαιτέρω διαδικασία για την κάρπωση του δώρου του, η οποία θα λαμβάνει χώρα με επιμέλεια του Δωροθέτη. Ο χρόνος και τρόπος παραλαβής του δώρου θα γνωστοποιείται στον Τυχερό εγκαίρως από την Εταιρεία ή/και το Δωροθέτη, τηλεφωνικά, στον αριθμό Επικοινωνίας.  

6. Ρητά σημειώνεται ότι ο εκάστοτε Τυχερός ακυρώνεται ως τέτοιος και χάνει το δικαίωμα στο Δώρο που κέρδισε, αν, για οποιοδήποτε λόγο και εντός της εκάστοτε ορισθησόμενης από την Εταιρεία προθεσμία - όχι μικρότερης των τριών (3) ημερών από τη σχετική γνωστοποίηση/κλήση του στον Αριθμό Επικοινωνίας- (α) δε μεταβεί στο χώρο, που θα του υποδειχθεί, προσκομίζοντας και την αστυνομική του ταυτότητα, καθώς και την κάρτα  SIM, που αντιστοιχεί στον αριθμό κινητού με τον οποίο συμμετείχε στην Προωθητική Ενέργεια και, στην περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί εταιρικό κινητό ή κινητό άλλου κυρίου, και την στον όρο 3 προβλεπόμενη έγγραφη εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας- κυρίου του εν λόγω τηλεφώνου (κάρτας SIM) ή/και (β) δεν αποδεχτεί πλήρως του παρόντες ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Στην περίπτωση τυχόν ακύρωσης κάποιου Τυχερού, κατά τα ανωτέρω, μη ανταπόκρισης ή μη έγκαιρης παραλαβής του Δώρου του, αυτό θα δίνεται στον εκάστοτε κληρωθέντα Επιλαχόντα (του οποίου το ονοματεπώνυμο δύναται, κατά τον εν λόγω, κρίσιμο χρόνο, να δημοσιευθεί/ ανακοινωθεί και μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας).     

7. Ρητά διευκρινίζεται ότι:
i. Ο νικητής είναι υπεύθυνος για όλα τα λοιπά έξοδά του που δε συμπεριλαμβάνονται στο Δώρο.     
ii. O Νικητής θα πρέπει να είναι κάτοχος έγκυρου 10ετούς διαβατηρίου το οποίου θα πρέπει να είναι έγκυρο τουλάχιστον για 90 ημέρες αρχομένης της ημέρας κατά την οποία θα ξεκινήσει το ταξίδι.
iii. Ο Νικητής είναι υπέυθυνος για την έκδοση τυχόν αδειών διαμονής (visa) που μπορεί να απαιτηθεί.
iv. Στο Δώρο δε συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για την ασφάλιση του Νικητή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.   

8. Η Εταιρεία ή/και η Cosmoline θα τηρούν αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της Προωθητικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2472/1997 και 3471/2006, έως και 3 (τρεις) μήνες μετά τη λήξη αυτής. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για την Προωθητική Ενέργεια ή/και την κλήρωση από την Εταιρεία ή/και την Cosmoline, δι' αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια την Εταιρεία, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Εταιρεία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης της Προωθητικής Ενέργειας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το όνομα και επίθετο του Τυχερού (ή/και Επιλαχόντων), μέσω του Διαδικτύου ή άλλως. Παράλληλα, η αποδοχή των δώρων από τους Τυχερούς/επιλαχόντες συνιστά και εκ μέρους τους παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς την Εταιρεία και την Cosmoline για χρήση των προσωπικών τους στοιχείων, καθώς και των οποιωνδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες κλπ.), που τυχόν δημιουργηθούν ή σχηματισθούν, κατά την διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας ή της παραλαβής του δώρου τους, προς το σκοπό της δημοσιοποίησης της Προωθητικής Ενέργειας και των αποτελεσμάτων της Κλήρωσης. Οιοσδήποτε δύναται να διατυπώσει αντιρρήσεις ή/και να εναντιωθεί ως προς τη διατήρηση και χρήση των προσωπικών δεδομένων τηλεφωνώντας στο τηλ. 210 2704800.          

9. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, μονομερώς, να διακόψει ή να ματαιώσει την Προωθητική ενέργεια – Κλήρωση, να τροποποιήσει τους όρους αυτής, να μεταβάλει τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής της, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκεια της ή να αλλάξει το προσφερόμενο Δώρο με άλλο της επιλογής της, σε οποιοδήποτε χρόνο, κατά την διάρκεια της Προωθητικής ενέργειας, αρκεί να υπάρξει ανάλογη, προηγούμενη ανακοίνωση, δημοσιευμένη κατά τον ίδιο τρόπο δημοσίευσης των παρόντων ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.  

10. Ο Τυχερός δεν έχει δικαίωμα εξαγοράς του Δώρου του σε χρήματα. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται. Οιουσδήποτε φόρους κλπ. τυχόν βαρύνουν το Δώρο, τους επωμίζεται αποκλειστικά ο Τυχερός (ή τυχόν Επιλαχών), η δε Εταιρεία και ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά.  

11. Οι συμμετέχοντες μπορούν να καλούν, με αστική χρέωση, την Cosmoline στον αριθμό  - Γραμμή επικοινωνίας 801 803 2000 (αστική χρέωση πανελλαδικά), για οποιαδήποτε πληροφορία/παράπονο σχετικά με την διαδικασία διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας.  

12. Η Δήλωση Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι οι Συμμετέχοντες γνωρίζουν και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς.  

13. Σε περίπτωση διακοπής της Προωθητικής ενέργειας, η υποχρέωση της εταιρίας περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής της, με δημοσίευση στην ιστοσελίδα της (www.villagecinemas.gr) ους ή με οποιοδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Με τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης, η Προωθητική ενέργεια θα διακόπτεται αυτοδικαίως και  κανένας ενδιαφερόμενος δεν θα νομιμοποιείται να ζητήσει την συνέχισή της ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση. 

14. Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί παράνομος ή ανεφάρμοστος, δεν θα επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπόλοιπων όρων. 

15. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια  και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης της Εταιρίας, που θα απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/νσης Πωλήσεων, των Νομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Μarketing της Εταιρείας. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες.  

16. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής βρίσκονται δημοσιευμένοι/ αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.villagecinmeas.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου